NUTRISI (10)

 

MEKANISME FOTOSINTESIS

  • proses fotosintesis dibahagi kepada dua fasa: –tindak balas cahaya. (granum)

                                                                                - tindak balas gelap. (stoma)  1. tindak balas cahaya berlaku dalam kehadiran cahaya seperti:
  • melibatkan pemerangkapan tenaga cahaya.
  • pembentukan bahan yang diperlukan untuk tindak balas gelap.

 

2.   tindak balas gelap boleh berlaku dengan atau tanpa cahaya untuk melibatkan penggunaan hasil daripada tindak balas cahaya untuk membentuk glukosa.


perbezaan antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap

 

sifat

Tindak balas cahaya

Tindak balas gelap

Keperluan cahaya

Perlu

Tidak perlu

Tapak dalam kloroplas

granum

stroma

Tindak balas yang terlibat

Tindak balas fotolisis

Tindak balas biokimia

Molekul ATP dan atom hidrogen

Menghasilkan molekul ATP dan atom hidrogen

Menggunakan molekul ATP dan atom hidrogen

Produk akhir hasil tindak balas

Oksigen dan air

Glukosa dan air

Bahan mentah yang digunakan

Air

Karbon dioksida

Ulasan

Catat Ulasan

Catatan Popular