EKOSISTEM DINAMIK (4)

 

  • Biokepelbagaiaan ialah kepelbagaiaan spesies tumbuhan dan haiwan di bumi.
  • organisma terbahagi dalam lima kumpulan yang besar  iaitu alam.

Alam dan contoh

Ciri-ciri

Monera {prokaryotae)

Contoh: bakteria, sainobakteria

· Prokariot- sel tanpa nukleus sebenar, tiada membran nukleus dan tiada organel yang dikelilingi membran.

· Organisma unisel.

· Autotrof atau heterotrof.

Protista

Contoh: alga, spiroghira.sp, amoeba.sp, paramecium.sp, rumpai laut

· Eukariot- sel yang mempunyai nukleus dan organel yang dikelilingi membran.

· Autotrof(alga) atau heterotroph.

· Kebanyakannyaunisel tetapi sebilangan kecil adalah multisel.

· Tiada pengkhususan tisu.

Fungi

Contoh: kulapuk, cendawan, yis

· Eukariot- kebanyakan multisel (cendawan) dan sebilangannya adalah unisel (yis).

· Tiada klorofil.

· Dinding sel berkitin.

· Menghasilkan spora.

Plantae

Contoh: paku pakis, lumut tumbuhan berbunga

· Tumbuhan multisel.

· Mengandungi kloroplas.

· Autotrof.

· Dinding sel diperbuat selulosa.

· Mempunyai sel khusus.

· Tidak boleh bergerak.

Animalia

Contoh: ikan, reptilian, amfibia, burung

· Organisma multisel .

· Sel tanpa dinding sel dan kloroplas.

· Heterotrof.

· Boleh bergerak.

· Mampu mencernakan makanan dalam badan.

 


 

HIERARKI PENGELASAN ORGANISMA

 

ALAM               SAIZ UNIT MENURUN

   |                                |                                                |

FILIUM                          

   |                                |                                                |

KELAS

   |                                |                                                |

ORDER

   |                                |                                                |

FAMILI

   |                                |                                                |

GENUS

   |                                |                                                |

SPESIES                                                     SAIZ SEPUNYA BERKURANGAN

 


 

KEPENTINGAN BIOKEPELBAGAIAAN:

  1. sumber hasil biologi.
  2. memberi perlindungan dan makanan.
  3. kepelbagaiaan kolam gas.
  4. memberi perkhidmatan kepada alam sekitar.

Ulasan

Catatan Popular